บริษัท กรีนแลนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.1978 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท จากประสบการณ์ 30 ปี
 
 เจ้าหน้าประสานงานฝ่ายการตลาด

 
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป.
 • ปริญญาตรีการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี.
 • สามารถใช้Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือ เศรษฐศาสตร์        (MBAจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้าน FMCG อย่างน้อย 3 ปี 
 • สามารถวิเคราะห์, แก้ปัญหา,บริหารจัดการวางแผนงาน และต่อรอง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าใหม่, งานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและการวางตลาดสินค้าใหม่
 • มีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความเข้าใจในธุรกิจ FMCG เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

Key Account Manager

 • เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 28-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีในสายธุรกิจ FMCG ในช่องทางธุรกิจ Modern Trade
 • สามารถจัดการวางเป้าหมายแผนงานและงบธุรกิจประจำปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและมีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีรถเป็นของตนเอง
 • มีบุคลิกดี มีจิตใจบริการและมีทักษะในการนำเสนองาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • Responsible for advising legal matter on company's business and operation
 • Drafting and reviewing commercial contracts and related documents
 • Updating legislation and corporate works
 • Legal audit and compliance

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • Responsible for advising legal matter on company's business and operation
 • Drafting and reviewing commercial contracts and related documents
 • Updating legislation and corporate works
 • Legal audit and compliance

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • Responsible for advising legal matter on company's business and operation
 • Drafting and reviewing commercial contracts and related documents
 • Updating legislation and corporate works
 • Legal audit and compliance

บริษัท กรีนแลนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.1978 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท จากประสบการณ์ 30 ปี Copyright ©2012 Greenland Marketing Limited. All rights Reserved. Designed by khaijeaw.com